Kategori
Fiqih Ibadah Zakat

Zakat Fitrah Dikeluarkan Oleh Setiap Jiwa Sebesar?

Zakat Fitrah Dikeluarkan Oleh Setiap Jiwa Sebesar berapa? Zakat fitrah atau zakat badan adalah salah satu jenis zakat yang wajib bagi umat Islam, dan merupakan kewajiban individu berdasarkan kesepakatan umat Islam, atas setiap Muslim, muda atau tua, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. , dan sunnahnya adalah mengeluarkannya pada hari Idul Fitri sebelum shalat Ied. […]